WINNING BUSINESS STRATEGY

Đúc kết hơn 20 năm kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của mình và huấn luyện, tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp để thu gọn trong 44 video bài giảng.
Lâm Bình Bảo
0 Đánh giá 8 Học viên

Bạn sẽ học được gì

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHIẾN THẮNG

 • THỰC TẾ

Khóa học được xây dựng trên nền tảng kiến thức thực tế và kinh nghiệm thực chiến đã chứng minh và áp dụng thành công cho hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam

 • ​​​ĐƠN GIẢN

Sử dụng framework và công cụ giúp việc quản trị chiến lược trở nên vô cùng đơn giản. Tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc.

 • HIỆU QUẢ

Có thể áp dụng ngay mang lại kết quả tăng trưởng cao cho doanh nghiệp.

Đúc kết hơn 20 năm kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp của mình và huấn luyện, tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp để thu gọn trong 2 ngày học Master Class “Chiến Lược Kinh Doanh Chiến Thắng”

Thực tế, đơn giản, dễ hiểu, sử dụng ngay!

Chiến lược Kinh doanh để Chiến Thắng: 4 bước quản trị chiến lược kinh doanh với Winning  Strategy Canvas

MỤC TIÊU:

Giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược kinh doanh để chiến thắng trên thương trường.

Giới thiệu khóa học

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHIẾN THẮNG

Nội dung chương trình dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chiến lược phối hợp giữa 3 công cụ sau:

 • “Playing to Win – How Strategy Really Work”  trình tự tư duy xây dựng chiến lược của A.G Lafley (CEO P&G) và Roger Martin (Giám Đốc Martin Prosperity Institute – Rotman School of Management, nhà tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chiến lược)
 • Winning Strategy Canvas: công cụ thiết kế chiến lược kinh doanh trên 1 trang giấy
 • Strategy Maps của Robert S Kaplan và David Norton (cha đẻ của Balanced Scorecard)

Module 1: Tổng quan

Thấu hiểu đúng đắn, rõ ràng về chiến lược và các bước xây dựng chiến lược nhằm dẫn dắt doanh nghiệp bạn đi đúng hướng trong hành trình quản trị chiến lược để chiến thắng trên thương trường.

 • Vai trò của chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh là gì
 • 3 cấp độ chiến lược
 • Quy trình quản trị chiến lược 4 bước

Module 2: Đánh giá

Những yếu tố quan trọng để đánh giá bối cảnh, xác định đúng các bài toán chiến lược nhằm tập trung nguồn lực để vận hành doanh nghiệp hiệu quả và thành công.

 • 3 bước đánh giá
 • Phân tích SWOT với công cụ SWOT Matrix
 • Định hướng chiến lược
 • Các bài toán chiến lược

Module 3: Winning Strategy Canvas

Framework khoa học, công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp việc thiết kế chiến lược trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

 • 5 câu hỏi chiến lược
 • Winning Strategy Canvas

Module 4: Xác định mục tiêu chiến lược

Những nguyên lý quan trọng nhằm xây dựng mục tiêu chiến lược đúng để giải các bài toán chiến lược hiệu quả.

 • 3 nguyên tắc xây dựng mục tiêu chiến lược
 • 4 nhóm mục tiêu chiến lược
 • 2 nhóm mục tiêu tăng trưởng doanh thu
 • 3 nhóm mục tiêu tài chính
 • 2 nhóm mục tiêu tăng năng suất
 • 3 nhóm mục tiêu năng lực

Module 5: Thị trường chiến lược

Tỉnh táo lựa chọn thị trường chiến lược, quan trọng để cạnh tranh và chiến thắng.

 • Xác định thị trường
 • Ma trận Ansoff và 4 chiến lược thị trường

Module 6: Vũ khí chiến lược

Xác định rõ ràng cách thức chiến thắng trong thị trường đã chọn để đảm bảo thành công.

 • 3 yếu tố trong cách thức chiến thắng
 • 4 chiến lược tập hợp giá trị
 • Tập hợp giá trị Tổng chi phí thấp
 • Tập hợp giá trị Dẫn dầu Sản Phẩm
 • Tập hợp giá trị Giải pháp Toàn Diện
 • Tập hợp giá trị Khóa chặt Hệ Thống
 • Chiến lược sản phẩm
 • Ma trận BCG
 • 5 câu hỏi Chiến lược giá
 • 4 cách thức định giá

Module 7: Giải pháp chiến lược

Biến mục tiêu thành hiện thực thông qua các giải pháp chiến lược để tập trung công sức, nguồn lực thực thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

 • 3 nhóm gỉai pháp trọng tâm
 • 3 nhóm giải pháp quản trị khách hàng
 • 3 nhóm giải pháp vận hành
 • Các giải pháp hỗ trợ

Module 8: Năng lực chiến lược

Xây dựng năng lực để biến nguồn lực vô hình thành tài sản hữu hình và chiến thắng

 • 4 nhóm năng lực tổ chức
 • Xây dựng nguồn nhân lực
 • Xây dựng năng lực lãnh đạo
 • Xây dựng đội nhóm

Module 9: Kết nối các bước

Phát triển các bước đi chiến lược trong thế liên hoàn để vận hành nhịp nhàng, hiệu quả và thành công

 • Chiến lược Tổng chi phí thấp
 • Chiến lược Dẫn dầu Sản Phẩm
 • Chiến lược Giải pháp Toàn Diện
 • Chiến lược Khóa chặt Hệ Thống

Module 10: Lập kế hoạch hành động và thực thi

Triển khai ý tưởng thành hành động cụ thể và thực hiện thành công

 • 6 thành phần của kế hoạch hành động
 • 4 yếu tố quản lý thực thi

Nội dung khóa học

 • QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG của B Coaching về các khóa học online
 • CẢNH BÁO KHÓA TÀI KHOẢN khi học Online
 • Hướng dẫn tải các file tài liệu đính kèm về máy 0:23
 • Phần 1: Hướng dẫn tham gia chương trình 3:40
 • Phần 2: 4 Năng lực 9:34
 • Phần 3: 5 Kết quả 5:59
 • Phần 4: Tổng quan 1:23
 • Phần 1: Chiến lược là gì? 4:57
 • Phần 2: Vai trò của chiến lược 7:58
 • Phần 3: Chiến lược kinh doanh là gì? 9:50
 • Phần 4: Không có chiến lược 7:58
 • Phần 5: 3 Cấp độ của chiến lược 3:35
 • Phần 6: 3 Câu hỏi chiến lược kinh doanh chiến thắng 4:05
 • Phần 7: Quy trình quản trị chiến lược 4 bước 2:38
 • Phần 8: Định nghĩa chiến lược theo Roger Martin 3:21
 • Phần 1: Phân tích SWOT 9:38
 • Phần 2: Định hướng chiến lược 2:34
 • Phần 3: Các vấn đề chiến lược 8:05
 • Phần 4: Ví dụ 2:29
 • Phần 5: Hướng dẫn làm bài tập và nội dung Coaching 1:1 1:10
 • Phần 1: Mở đầu 3:50
 • Phần 2: Mục tiêu + Hướng dẫn bài tập 16:14
 • Phần 3: Hướng dẫn thiết lập mục tiêu doanh số 8:59
 • Phần 4: Thị trường + Hướng dẫn bài tập 11:55
 • Phần 5: Vũ khí - Mở đầu 2:39
 • Phần 6: Vũ khí - Tập hợp giá trị 22:19
 • Phần 7: Vũ khí - Sản phẩm 25:05
 • Phần 8: Vũ khí - Chiến lược giá 9:12
 • Phần 9: Vũ khí - Ví dụ & Hướng dẫn bài tập 3:20
 • Phần 10: Giải pháp - Quản lý 16:50
 • Phần 11: Giải pháp - Vận hành 14:16
 • Phần 12: Giải pháp - Hỗ trợ 5:47
 • Phần 13: Giải pháp - Ví dụ & Hướng dẫn bài tập 3:05
 • Phần 14: Năng lực - Mở đầu 3:08
 • Phần 15: Năng lực - Nhân lực 6:36
 • Phần 16: Năng lực - Tổ chức 9:19
 • Phần 17: Năng lực - Hệ thống 10:21
 • Phần 18: Năng lực - Ví dụ & Hướng dẫn bài tập 1:33
 • Phần 19: Các bước đi liên hoàn - Tổng chi phí thấp 5:22
 • Phần 20: Các bước đi liên hoàn - Dẫn đầu sản phẩm 4:10
 • Phần 21: Các bước đi liên hoàn - Giải pháp toàn diện 4:52
 • Phần 22: Các bước đi liên hoàn - Hệ sinh thái 8:16
 • Phần 23: Hướng dẫn làm bài tập và Coaching 1:1 0:54
 • Phần 1: Lập kế hoạch 6:24
 • Phần 2: Thực thi 14:03
 • Phần 3: 7 tiếp cận sai lầm 2:49
 • Phần 4: Hướng dẫn làm bài tập và Coaching 1:1. Kết thúc chương trình 0:59
 • 1. Mục tiêu doanh số
 • 2. Form mẫu Winning Strategy
 • 3. MTKD-31-wsc
 • 4. SWOT editalbe

Thông tin giảng viên

Lâm Bình Bảo
150 Học viên 24 Khóa học
- Mr Coach - Lâm Bình Bảo
 • Người đồng hành giúp doanh nghiệp thành công, biến những thuật ngữ phức tạp trong quản trị kinh doanh thành các công cụ dễ áp dụng.
 • Hơn 25 năm kinh nghiệm bán hàng và quản lý bán hàng tại các tập đoàn đa quốc gia.
 • MBA, University of Technology Sydney (Úc) chương trình Học Bổng Phát Triển của Chính Phủ Úc
 • BSc Điện Cơ, Đại Học Bách Khoa Kiev, Ukraina
 • CEO –  B Coaching
 • Chuyên gia Khai Vấn Huấn Luyện Doanh Nghiệp (Business Coach)
 • Trên 25 năm làm việc, quản lý và điều hành tại Việt Nam cho tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới: ABB, Tetra Pak, Mettler Toledo, ProMinent.
 • Trên 15 năm giảng dạy và đào tạo kinh doanh: Đại Học Tôn Đức Thắng, Kent International College và các trung tâm khác

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

CƠ ĐỒ TRIỆU ĐÔ
Lâm Bình Bảo
(0) 10 Học viên
8.000.000 10.000.000 -20%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 5 giờ 11 phút
Giáo trình: 51 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC